El següent document és una eina per a crear un espai on totis puguem sentir-nos lliures i seguris, per tal que la trobada sigui tan enriquidora, agradable i estimulant com sigui possible. Volem garantir el respecte i la inclusió independentment de la identitat i expressió de gènere, l’orientació del desig, la classe, l’ètnia, la condició corporal, la diversitat funcional, neurodiversitat i, en definitiva, qualsevol altre factor d’opressió derivat del sistema cis-heteropatriarcal capitalista.

Reconeixent la diversitat de maneres de sentir i experiències subjectives a l’hora de viure un espai com a segur, des de l’organització prenem com a punt de partida el compromís de facilitar les condicions necessàries per a que les persones socialment vulnerabilitzades puguin viure l’aplec amb llibertat perquè, si elles el senten així, les persones que tenen més privilegis també ho podran fer.

És condició ineludible signar aquest codi de conducta i acceptar el seu contingut per poder assistir al aplec d’Eixams. Us demanem que us assegureu d’haver llegit i comprès aquest codi de conducta abans de formalitzar la vostra inscripció.

Confidencialitat

Les no-monogàmies són encara una qüestió delicada en molts entorns socials i les persones que es relacionen segons un paradigma no-monògam (fins i tot lis que simpatitzen amb aquest model) han de poder ser lliures d’escollir si volen fer-ho o no públicament. És per això que:

  • No es pot enregistrar ni fotografiar cap participant sense el seu consentiment previ.
  • Totis lis participants tenen dret a conservar alguna o tota la informació personal (nom, adreça, dades de contacte, etc.) de forma privada cap a la resta de persones participants. L’organització disposarà d’aquesta informació amb objectius estrictament d’inscripció i seguretat. 
  • El que cada participant decideixi compartir a les converses o tallers quedarà restringit a aquell àmbit i no podrà compartir-se a través de terceris fora d’aquell espai.
  • Naturalment, el consentiment de lis participants pot anul·lar les regles anteriors, però aquest ha de ser explícit, cas per cas, i mai es pot donar per sobreentès.

Espai propi

De nou posant èmfasi en la llibertat i la seguretat de totis lis participants volem que l’espai personal i el consentiment es respectin en tot moment. Entenem que els límits són diferents per a cada persona i és per això que recomanem actuar amb cura i respecte quan ens aproximem a l’espai d’uni altri participant, i en particular en el moment de:

  • Abraçar, acariciar o tocar el seu cos d’alguna manera.
  • Convidar a participar en activitats sensuals o sexuals.
  • Implicar en converses sobre temes delicats.
  • Exposar a actes, directes o gravats, de naturalesa sexual explícita.
  • Unir-se o observar quan estigui intimant amb altris.
  • Demanar que reveli detalls sobre la seva vida privada.

L’anterior no és, en cap cas, una llista exhaustiva i necessàriament deixa molts conceptes oberts a la interpretació de cadascú, com ara “delicats”, “íntim” o “privat”. Per tant, tot esforç és poc per ressaltar la importància de la comunicació i l’escolta activa. Si us plau, recordeu que cadascú té la seva pròpia manera de dir “no”, i a moltes persones no els és fàcil donar una resposta negativa explícita i/o ferma. Com a regla general assumim que tot el que no sigui un “sí” entusiasta en realitat vol dir “no”.

Si uni altri participant rebutja una invitació a participar amb tu en qualsevol activitat, les repetides peticions es consideren una violació del seu consentiment i els límits establerts. Tingueu en compte, d’altra banda, que el consentiment anterior d’una persona en una determinada activitat no pot ser pres com una acceptació implícita de la seva participació en la futura repetició d’aquesta.

En la mateixa línia us demanem que limiteu la vostra activitat sexual al espais assignats per aquest fi. En el cas dels tallers o espais comuns solament es podria donar un espai segur si totes les persones presents ho consenten i sempre i quan es pugui assegurar que ningú que no hagi consentit explícitament pugui ser part o contemplar involuntàriament aquesta activitat. Això inclou totes aquelles activitats que puguin interpretar-se com de naturalesa sexual, especialment aquelles pràctiques o simulacions que puguin tenir interpretacions relacionades amb la violència. Com és natural, el que passi dins els dormitoris és assumpte de cadascú, sempre que es dugui a terme amb l’acceptació explícita i entusiasta de totis les  que dormin en aquells espais. 

Expressió

Eixams és un espai per a l’intercanvi i l’enriquiment a través del discurs d’altres persones polititzades. Us demanem cuidar la forma en què rebatem opinions perquè volem que aquest sigui un espai de construcció tant personal com col·lectiu i on tothom pugui preguntar i expressar les seves opinions i els seus dubtes sense sentir-se jutjadi per fer-ho. L’escolta activa i l’assertivitat poden ser grans aliades en un espai com aquest, usem-les.

També hem de tenir en compte, abans de demanar la paraula en els debats, si la nostra intervenció realment aporta nova informació o un punt de vista diferent del que ja s’hagi exposat. Si ens dediquem a repetir el que ja s’ha dit anteriorment amb paraules diferents només farem allargar debats i ocupar un temps que es podria dedicar a aprofundir més en la matèria. Aquesta forma d’ocupar tant l’espai de debat com l’espai físic els ocorre principalment als homes cis, així que demanem que aquest col·lectiu presti especial atenció a aquest aspecte.

Responsabilitat i consciència

Cadascuni de nosaltres és en última instància responsable de la seva pròpia salut i seguretat (en cas que emmalaltim o tinguem un accident) i responsable civil dels seus actes (en cas de trencar alguna cosa o fer mal a algú). Tanmateix, l’organització disposa d’assegurances per donar cobertura a aquests riscos.

Durant la trobada pareu si us plau atenció a vosaltres mateixis i a la resta de persones participants per assegurar-vos que tothom està bé. Demaneu suport si ho necessiteu i oferiu suport a lis altris si creieu que el necessiten. Som col·lectivament responsables de crear un ambient segur i acollidor. 

Per mantenir Eixams com un espai on totis ens sentim seguris en tot moment, s’ha de respectar les mesures de salut preventives o d’altra naturalesa que facin sentir comodis a lis participants com ara l’ús de mascareta o la distància social.

La cura i endreça dels espais comuns és responsabilitat de totes les persones participants. Tot i que comptarem amb un equip de cuina i neteja, cal mantenir l’ordre i higiene de tots els espais.

Sigues responsable del teu estat de consciència

Respectar aquest Codi de Conducta requereix una ment clara en tot moment així que et preguem que siguis responsable pel que fa al consum d’alcohol i evitis substàncies que perjudiquin el teu judici.

Llengua vehicular

Recordeu que el català és la llengua vehicular de la trobada i que l’articulació dels Països Catalans és un dels objectius d’Eixams, contemplat a l’eix de llengua i territori. Per això demanem molt efusivament que es respecti l’idioma tant als tallers com fora d’aquests. Si alguna persona té algun tipus de dificultat pot demanar ajuda a la resta però, si us plau, no ens passem al castellà per defecte. Cal utilitzar i posar en valor la nostra llengua si no volem que acabi desapareixent davant l’auge de les llengües majoritàries com el castellà o l’anglès. 

Què fer si el codi de conducta no es respecta?

Si creieu que algú està trencant el codi de conducta de qualsevol manera, si us plau, feu-li-ho saber si us sentiu còmodes fent-ho. Si això no és suficient o no us veieu amb cor d’afrontar-ho parleu amb alguna de les persones organitzadores de l’aplec. Intentarem, en la mesura del possible, intervenir en la situació acompanyant a les possibles persones afectades i/o notificant-ho a qui sigui necessari.

Ens reservem el dret de demanar a uni participant que marxi de la trobada immediatament si creiem que s’ha produït una greu violació del codi de conducta o si considerem que és una amenaça pel benestar de lis altris participants. En aquest cas, no s’oferirà cap reemborsament.

Ens reservem també el dret de negar el registre a l’Aplec a qualsevol persona que no hagi respectat el Codi de Conducta en altres edicions d’Eixams o d’altres espais.

També pots consultar el nostre protocol contra agressions en el botó.