Cambrils, del 5 al 8 de desembre de 2019

CODI DE CONDUCTA DE L'APLEC EIXAMS


Aquest document és una eina per a crear un espai on totes puguem sentir-nos lliures i segures, per tal que la trobada sigui tan enriquidora, agradable i estimulant com sigui possible. Volem garantir el respecte i la inclusió independentment de la identitat i expressió de gènere, orientació sexual, classe, ètnia, condició corporal, diversitat funcional i, en definitiva, qualsevol altre mètode d'opressió derivada del patriarcat capitalista.
És condició ineludible acceptar aquest codi de conducta i acceptar el seu contingut per poder assistir a l'Aplec Eixams. Us demanem, doncs, que us assegureu d'haver-lo llegit abans de formalitzar la vostra inscripció.

Confidencialitat

Volem que aquest sigui un espai on puguem sentir-nos el més lliures i segures possible. També som conscients que les no-monogàmies són encara una qüestió delicada en molts entorns socials i les persones que es relacionen segons un paradigma no-monògam (fins i tot les que simpatitzen amb aquest model) han de poder ser lliures d'escollir si volen fer-ho o no públicament. És per això que:

Naturalment, el consentiment de les participants pot anul·lar les regles anteriors, però aquest ha de ser explícit cas per cas i mai el podem sobreentendre.

Espai propi

De nou posant èmfasi en la llibertat i la seguretat de totes les participants volem que l'espai personal i el consentiment de cada participant es respectin en tot moment. Entenem que els límits són diferents per a cada persona, i és per això que recomanem a totes les participants anar amb cura i ser respectuosos quan s'aproximin a l'espai d'una altra participant, i en particular en el moment de:

L'anterior no és, en cap cas, una llista exhaustiva i necessàriament deixa molts conceptes, com ara "delicats", "íntim" o "privat" oberts a la interpretació de cadascuna. Per tant, tot esforç és poc per ressaltar la importància de la comunicació i l'escolta activa. Si us plau, recordeu que cadascuna té la seva pròpia manera de dir "no" i a moltes persones no els és fàcil donar una resposta negativa explícita, ferma: com a regla general assumiu que tot el que no sigui un "sí" entusiasta en realitat vol dir "no".
Si una altra participant rebutja una invitació a participar amb tu en qualsevol activitat, les repetides peticions es consideren una violació del seu consentiment i els límits establerts. Tingueu en compte, d'altra banda, que el consentiment anterior d'una persona en una determinada activitat no pot ser pres com una acceptació implícita de la seva participació en la futura repetició d'aquesta.
En la mateixa línia, i com que no necessàriament totes les participants han de tenir un rerefons sex-positive, us demanem que limiteu la vostra activitat sexual a espais on totes les persones presents ho consentin, tant pel que fa als tallers com en general a tots els espais comuns, tant interiors com exteriors. Com és natural, el que passi dins els dormitoris és cosa vostra, sempre que es dugui a terme amb l'acceptació de totes les persones que dormin en aquells espais.

Expressió

Eixams és un espai per l'intercanvi i l'enriquiment a través del discurs d'altres persones polititzades. Us demanem cuidar la forma en què rebatem opinions perquè volem que aquest sigui un espai de construcció tant personal com col·lectiu, i on tothom pugui preguntar i expressar les seves opinions i les seves preguntes sense sentir-se jutjada per fer-ho. L'escolta activa i l'assertivitat poden ser grans aliades en un espai com aquest, useu-les sempre que pugueu.
També hem de tenir en compte, abans de demanar la paraula en els debats si la nostra intervenció realment aporta nova informació o un punt de vista diferent del que ja s'hagi exposat. Si ens dediquem a repetir el que ja s'ha dit anteriorment amb paraules diferents només farem que allargar debats i ocupar el temps que es podria dedicar a aprofundir més en matèria. Això ocorre principalment als cis-homes, així que demanem que aquest col·lectiu presti especial atenció en aquest aspecte.

Entorn i neteja

La cura i endreça dels espais comuns és responsabilitat de totes i cal que cadascú es faci responsable de la seva part. Així mateix l'últim dia hi haurà una neteja general per part de totes.

Responsabilitat i consciència

A la trobada totes som adultes, per la qual cosa cada una de nosaltres és, en última instància, responsable de la seva pròpia salut i seguretat (en cas que emmalaltim o tinguem un accident) i responsable civil dels seus actes (en cas de trencar alguna cosa o fer mal a algú).
Durant la trobada, pareu si us plau atenció a vosaltres mateixos i a les altres participants per assegurar-vos que tothom està bé. Demaneu suport si ho necessiteu, i oferiu suport a les altres si creieu que el necessiten. Som col·lectivament responsables de crear un ambient segur i acollidor.
Per últim, respectar aquest Codi de Conducta requereix una ment clara en tot moment, així que et preguem que siguis responsable pel que fa al consum d'alcohol i evitis substàncies que perjudiquin el teu judici.

Llengua vehicular

Recordeu que el català és la llengua vehicular de la trobada, especialment donat que l'articulació dels Països Catalans és un dels objectius d'aquesta. Demanem que aquest idioma comú es respecti tant als tallers com a fora d'aquests.

Què fer si el codi de conducta no es respecta

Si creieu que algú està trencant el codi de conducta de qualsevol manera, si us plau, feu-li-ho saber, si us sentiu còmodes fent-ho. Si això no és suficient o no us veieu amb cor d'afrontar-ho, parleu amb alguna de les organitzadores de l'esdeveniment. Intentarem, en la mesura del possible, intervenir en la situació acompanyant a les possibles afectades i/o notificant-ho a qui sigui necessari.
Ens reservem el dret de demanar a una participant que marxi de la trobada immediatament si creiem que s'ha produït una greu violació del codi de conducta, o si considerem que és una amenaça pel benestar de les altres participants. En aquest cas, no s'oferirà cap reemborsament.
Ens reservem també el dret de negar el registre a l'Aplec a qualsevol que no hagi respectat el Codi de Conducta en altres espais.

-