Cambrils, del 3 al 6 de desembre de 2021

Codi de conducta de l’aplec Eixams

El següent document és una eina per a crear un espai on totis puguem sentir-nos lliures i seguris, per tal que la trobada sigui tan enriquidora, agradable i estimulant com sigui possible. Volem garantir el respecte i la inclusió independentment de la identitat i expressió de gènere, l'orientació del desig, la classe, l'ètnia, la condició corporal, la diversitat funcional i, en definitiva, qualsevol altre. factor d’opressió derivat del sistema cis-heteropatriarcal capitalista.

Reconeixent la diversitat de maneres de sentir i experiències subjectives a l’hora de viure un espai com a segur, des de l’organització prenem com a punt de partida el compromís de facilitar les condicions necessàries per a que les persones que estan socialment més vulnerabilitzades puguin viure l’aplec amb llibertat perquè, si ellis el senten així, les persones que tenen més privilegis també ho podran fer.

És condició ineludible signar aquest codi de conducta i acceptar el seu contingut per poder assistir al 5è aplec d’Eixams. Us demanem, doncs, que us assegureu d'haver llegit i comprès aquest codi de conducta abans de formalitzar la vostra inscripció.

Confidencialitat

Les no-monogàmies són encara una qüestió delicada en molts entorns socials i les persones que es relacionen segons un paradigma no-monògam (fins i tot lis que simpatitzen amb aquest model) han de poder ser lliures d'escollir si volen fer-ho o no públicament. És per això que:

Espai propi

De nou posant èmfasi en la llibertat i la seguretat de totes les persones participants volem que l'espai personal i el consentiment de cada participant es respectin en tot moment. Entenem que els límits són diferents per a cada persona, i és per això que recomanem actuar amb cura i respecte quan ens aproximem a l'espai d'uni altri participant, i en particular en el moment de:

L'anterior no és, en cap cas, una llista exhaustiva i necessàriament deixa molts conceptes oberts a la interpretació de cadascuni, com ara "delicats", "íntim" o "privat". Per tant, tot esforç és poc per ressaltar la importància de la comunicació i l'escolta activa. Si us plau, recordeu que cadascuni té la seva pròpia manera de dir "no", i a moltes persones no els és fàcil donar una resposta negativa explícita i/o ferma. Com a regla general assumim que tot el que no sigui un "sí" entusiasta en realitat vol dir "no".

Si uni altri participant rebutja una invitació a participar amb tu en qualsevol activitat, les repetides peticions es consideren una violació del seu consentiment i els límits establerts. Tingueu en compte, d'altra banda, que el consentiment anterior d'una persona en una determinada activitat no pot ser pres com una acceptació implícita de la seva participació en la futura repetició d'aquesta.

En la mateixa línia, us demanem que limiteu la vostra activitat sexual al espais assignats per aquest fi. En el cas dels tallers o espais comuns, solament es podria donar un espai segur si totes les persones presents ho consenten i sempre i quan es pugui assegurar que cap persona que no hagi consentit explícitament pugui ser part o contemplar involuntàriament aquesta activitat. Això inclou totes aquelles activitats que puguin interpretar-se com de naturalesa sexual, especialment aquelles pràctiques o simulacions que puguin tenir interpretacions relacionades amb la violència. Com és natural, el que passi dins els dormitoris és assumpte de cadascuni, sempre que es dugui a terme amb l'acceptació explícita i entusiasta de totes les persones que dormin en aquells espais.

Expressió

Eixams és un espai per a l'intercanvi i l'enriquiment a través del discurs d'altres persones polititzades. Us demanem cuidar la forma en què rebatem opinions perquè volem que aquest sigui un espai de construcció tant personal com col·lectiu i on tothom pugui preguntar i expressar les seves opinions i els seus dubtes sense sentir-se jutjadi per fer-ho. L'escolta activa i l'assertivitat poden ser grans aliades en un espai com aquest, usem-les.

També hem de tenir en compte, abans de demanar la paraula en els debats, si la nostra intervenció realment aporta nova informació o un punt de vista diferent del que ja s'hagi exposat. Si ens dediquem a repetir el que ja s'ha dit anteriorment amb paraules diferents només farem que allargar debats i ocupar un temps que es podria dedicar a aprofundir més en la matèria. Aquesta forma d’ocupar tant l’espai de debat com l'espai físic, els ocorre principalment als homes cis, així que demanem que aquest col·lectiu presti especial atenció en a aquest aspecte.

Responsabilitat i consciència

Cadascuni de nosaltres és, en última instància, responsable de la seva pròpia salut i seguretat (en cas que emmalaltim o tinguem un accident) i responsable civil dels seus actes (en cas de trencar alguna cosa o fer mal a algú). Tanmateix, l'organització disposa d'assegurances per donar cobertura a aquests riscs.

Durant la trobada, pareu si us plau atenció a vosaltris mateixis i a la resta de persones participants per assegurar-vos que tothom està bé. Demaneu suport si ho necessiteu i oferiu suport a les altres si creieu que el necessiten. Som col·lectivament responsables de crear un ambient segur i acollidor.

Mesures especials covid-19

La situació actual de salut a nivell mundial és complexa, fluctuant i imprevisible.

Eixams té un fort compromís per la salut i la seguretat de totes les persones que assisteixin a Eixams i vetllarà perquè es puguin combinar les nostres activitats amb la seguretat i la protecció de la salut.

L'organització vetllarà en tot moment per complir les instruccions i normativa vigent en el moment de trobar-nos al desembre i els protocols que implementem seran avalats prèviament pel Procicat.

L’assistència a Eixams implica responsabilitat personal per vetllar per la salut de totes les persones assistents: caldrà complir les normes que l'organització implementi durant l'esdeveniment, que seran les mesures i protocols oficials (amb la possibilitat que qualsevol persona adopti les mesures extres que consideri necessàries per a la seva salut i tranquil·litat).

L'organització es reserva el dret de modificar, ampliar, restringir o anular qualsevol mesura de protecció de la salut durant l’aplec i totes les persones assistents hauran de complir la normativa que l'organització indiqui en cada moment.

Les mesures, s'adaptaran a la situació de la pandèmia i la normativa a nivell local, autonòmic i estatal i, a mode d'exemple, enumerem algunes de les que poden ser contemplades: ús obligatori de mascareta en espais oberts o tancats, test d'antígens diari, rentat de mans, distància de seguretat, mantenir grups bombolla a les habitacions o menjadors, confinament preventiu davant de símptomes o positius, retorn a casa de positius o cancel·lació de l'esdeveniment.

L'organització es reserva el dret d’expulsar a qualsevol persona assistent que incompleixi la normativa anticovid.

Sigues responsable del teu estat de consciència

Respectar aquest Codi de Conducta requereix una ment clara en tot moment, així que et preguem que siguis responsable pel que fa al consum d'alcohol i evitis substàncies que perjudiquin el teu judici.

Llengua vehicular

Recordeu que el català és la llengua vehicular de la trobada i que l'articulació dels Països Catalans és un dels objectius d’Eixams, contemplat a l’eix de llengua i territori. Per això demanem molt efusivament que es respecti l'idioma, tant als tallers com fora d'aquests. Si alguna persona té algun tipus de dificultat, pot demanar ajuda a la resta, però, si us plau, no ens passem al castellà per defecte. Cal utilitzar i posar en valor la nostra llengua, si no volem que acabi desapareixent, davant l'auge de les llengües majoritàries com el castellà o l'anglès.

Què fer si el codi de conducta no es respecta?

Si creieu que algú està trencant el codi de conducta de qualsevol manera, si us plau, feu-li-ho saber, si us sentiu còmodes fent-ho. Si això no és suficient o no us veieu amb cor d'afrontar-ho, parleu amb alguna de les persones organitzadores de l’aplec. Intentarem, en la mesura del possible, intervenir en la situació acompanyant a les possibles persones afectades i/o notificant-ho a qui sigui necessari.

Ens reservem el dret de demanar a una participant que marxi de la trobada immediatament si creiem que s'ha produït una greu violació del codi de conducta o si considerem que és una amenaça pel benestar de les altres participants. En aquest cas, no s'oferirà cap reemborsament.

Ens reservem també el dret de negar el registre a l'Aplec a qualsevol persona que no hagi respectat el Codi de Conducta en altres edicions d’Eixams o d’altres espais.

Protocol contra agressions masclistes o LGTBIfòbiques

Eixams disposa d’un protocol feminista contra les violències masclistes i LGTBIfòbiques. Seguidament recollim alguns dels principis que el regeixen:

Què és una agressió masclista o LGTBIfòbica?
És aquella exercida sobre algú per raó de gènere (i les seves disidències), orientació del desig i/o expressió de gènere. Pot ser física, sexual i/o psicològica. Res no justifica una agressió masclista (ni les drogues, ni l’alcohol, ni el vestuari, etc.). Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra, no és un malentès ni un conflicte.
Qui la pot patir?
Qualsevol persona pot sofrir una agressió sexista. La socialització patriarcal fa que les dones, especialment les noies i joves, les persones amb adscripcions de gènere no normatives (col·lectius LGTBIQ+), o les persones amb cossos no normatius tendeixin a ser els grups amb majors probabilitats de patir agressions sexistes. Una agressió es dóna quan alguna persona se sent agredida: cadascuna té els seus límits, que son variables en funció de les vivències de cada persona. No és legítim qüestionar els limitants de l’altre.
Qui pot agredir?
Totis podem ser persones agressores, podem traspassar els límits de l’altra persona ja que aquests són subjectius. Hem de recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal. Tot i així, l’heteropatriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí (cis-genere blanc, adult i heterosexual) té el privilegi. El sistema patriarcal atorga una situació privilegiada a les persones socialitzades com a homes. Des d’aquesta lògica, els homes tenen atorgats uns drets sobre els altres gèneres, que els situen en una posició de superioritat. Això no vol dir que tots els homes exerceixin el poder que els és atorgat en benefici propi, però sí que es poden creure amb el dret a exercir-lo.
Com s’activa el protocol?
Qualsevol persona que s’hagi sentit agredida es pot adreçar a les persones que formen part de l’organització. Es vetllarà per seguir un procés que s’ajusti a les necessitats i al ritme que la persona necessiti i vulgui seguir. El procés l’inicia la persona agredida, i és aquesta qui decideix si vol estar en el procés i en quina mesura. Tot i així l’organització actuarà d’ofici quan, malgrat la persona no vulgui engegar el procés, s’avaluï que està en risc greu la seva integritat (física, psicològica, sexual, etc.) o la d’altres persones. En aquests casos cal parar especial atenció a la situació personal de cada persona (situacions irregulars en casos de persones migrades, persones encausades…) per tal de no generar situacions de reincidència en la vulnerabilització.

El protocol i la seva aplicació parteix del feminisme interseccional. La lògica central d’aplicació és la de la lluita contra les violències masclistes i LGTBIfòbiques. Quan el gènere, identitat sexual i/o orientació sexual es creua amb altres eixos de desigualtat es generen noves expressions d’opressió i s’accentuen les violències. Cal tenir en compte aquest paradigma en l’aplicació del protocol i la gestió de qualsevol denúncia o situació. Volem generar espais de convivència on gaudir lliurement sense opressions patriarcals ni masclistes, espais on poder-nos relacionar amb i des de la confiança, el respecte, l’autogestió, el feminisme, la cura i la seguretat.

Volem, amb aquest protocol, reivindicar un cop més la importància de la col·lectivitat per fer front a les agressions i violències que el sistema genera i recordar a totes les persones a les que va adreçat aquest protocol que NO ESTEM SOLES.